Chính sách cookie

Cookie là một tệp tin văn bản được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Chúng giúp chúng tôi nhận diện người dùng và thu thập thông tin về các hoạt động của người dùng trên trang web của chúng tôi.

Tại casinobk8.top, chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng và hiểu rõ hơn về các mục tiêu quảng cáo của chúng tôi. Cookie cũng giúp chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập và phân tích dữ liệu trên trang web của chúng tôi.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie bắt buộc: Loại cookie này là cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Chúng bao gồm các thông tin về ngôn ngữ, phiên đăng nhập, và các tùy chọn khác mà bạn đã chọn trên trang web.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, bao gồm số lần truy cập, trang được truy cập nhiều nhất, và thời gian truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và tăng cường trải nghiệm người dùng.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo để theo dõi quảng cáo hiệu quả và cung cấp các quảng cáo phù hợp với quyền lợi và sở thích của bạn. Cookie này có thể được cung cấp bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi và được sử dụng để xây dựng hồ sơ trực tuyến của bạn.

3. Quyền kiểm soát cookie của bạn

Bạn có thể kiểm soát và/hoặc xóa cookie theo ý muốn của mình. Bạn có thể làm điều này thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Vui lòng lưu ý rằng việc từ chối cookie có thể làm giảm khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

4. Sự đồng ý của bạn

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc và hiểu Chính sách cookie này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách này.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong Chính sách cookie này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tắt chức năng cookie trên trình duyệt của bạn.