Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận tin tức, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và các thông tin khác liên quan.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng các công nghệ theo dõi, bao gồm cookies, để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

1.1 Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn, xác nhận danh tính của bạn, giải quyết khiếu nại hoặc tương tác với bạn qua email hoặc điện thoại. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn
  • Xác nhận danh tính và thông tin
  • Giải quyết khiếu nại và tương tác với bạn

1.2 Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu và thông tin đăng nhập. Chúng tôi khuyến nghị bạn không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai.