Điều khoản sử dụng

1. Trang web casinobk8.top được cung cấp cho bạn dưới các điều khoản và điều kiện sau đây ('Điều khoản sử dụng').

2. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng và chấp nhận rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

1.1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và thiết kế của trang web casinobk8.top thuộc về chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi.

1.2. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Trách nhiệm người dùng

2.1. Khi sử dụng trang web casinobk8.top, bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ luật pháp nào và tuân thủ các quy định và hướng dẫn của chúng tôi.

2.2. Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và giữ bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của mình liên quan đến trang web.

2.3. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật hoặc gây hấn, quấy rối hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

3. Bảo mật và quyền riêng tư

3.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định quyền riêng tư và luật pháp hiện hành.

  • 3.1.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi thông tin qua trang web.
  • 3.1.2. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quản lý tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn.

3.2. Chúng tôi không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi yêu cầu theo quy định pháp luật.

4. Thay đổi và chấm dứt

4.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên xem xét Điều khoản sử dụng thường xuyên để cập nhật.

  • 4.1.1. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó.
  • 4.1.2. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các thay đổi Điều khoản sử dụng, bạn nên ngừng sử dụng trang web.

4.2. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng truy cập của bạn vào trang web mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc luật pháp hiện hành.